• banner
  • banner
  • banner
  • banner
 

 
標題
2021/03/25「 第11屆第2次CRO委員會工作會議」花絮
內容
 
  CRO委員會-陳佳壕主委
   
專題分享:中國新版藥品註冊管理辦法及市場情況分析
講師:曾宣凱經理/佳生科技顧問(股)公司
   
與會委員
   
與會委員