• banner
  • banner
  • banner
  • banner
 

 
標題
2017/03/22第9屆第3次CRO委員會工作會議花絮
內容
 
 CPMDA 王玉杯理事長 致詞
   
 CPMDA 蔡理里主委 致詞
   
 專題分享:世宬生物科技顧問(股)公司-呂亞軒藥動專員
    題目:Regulatory Pathways in the European Union
   
與會委員
   
與會委員
   
與會委員