• banner
  • banner
  • banner
  • banner
 

 
標題
2019/09/17「 第10屆第1次CRO與生物醫藥委員會聯席會議」花絮
內容
 
  王玉杯理事長致詞
   
 主持人:生物醫藥委員會-溫國蘭主委(右一)
   
 主持人:CRO委員會-蔡理里主委(左一)
   
專題分享:Analytical Support for Biopharmaceutical Development-A CRO’s Perspective
講師:黃聖聿副總/副主委(明生)
   
與會委員合影
   
與會委員合影